ORIJEN

Hund

Kat

Køkkener

Priser

Where to Buy


RESSOURCER

Vores Biologisk Korrekt mad laves efter den filosofi at hunde og katte skal næres i overensstemmelse med deres evolutionære tilpasning, og derfor trives bedst på en kost bestående af frisk og varieret kød.

Derfor er ACANA og ORIJEN fyldt med høj-kvalitets animalsk protein, de har en næringsmæssigt balanceret fedtsyreprofil, indeholder minimale mængder (lavt glykæmiske) kulhydrater, og naturlige vitaminer og mineraler der samlet sikrer din kat eller hund komplet næring – præcis som i naturen.

 • White Paper – Heavy Metals and Pet Food

  ResuméChampion har, som producent af ORIJEN og ACANA hunde og kattemad, udviklet dette whitepaper for at: diskutere kilderne til tungmetaller i dyremad; offentliggøre og italesætte de maksimale niveauer for hunde og katte (MTLs); samt diskutere resultatet i frohold til dyrets sundhed for at hjælpe med at bringe klarhed og opbygge tillid.

 • ORIJEN White Paper – Forstå Kødæderen

  Resumé: Denne White Paper rapport gennemgår først hunde og kattes spiseanatomi, derefter deres evolutionære tilpasning til kød- og proteinbaseret kost, og leverer en dybdegående forklaring på næringsfilosofien Biologisk Korrekt©. Rapporten dækker også kommercielt dyrefoders historie, og forklarer hvordan konventionelt hunde- og kattefoder blev til, samt hvorfor de stadig bruger traditionelle ingredienser samt producerer kulhydrat-baseret foder. Dokumentet slutter med at gennemgå mange af de foder-myter forbrugerne skal håndtere når de vælger mad til deres hund eller kat.

 • Sammenligning mellem Frie Ulve og Ulve i Fangenskab

  Resumé: Dette studie sammenligner biokemien i vilde grå ulve der spiser en naturlig kost, med kemien i grå ulve der spiser traditionel ”hundefoder”. Studiet demonstrerer at næring, aktivitetsniveau og omgivelser har en signifikant effekt på de biokemiske værdier og bør tages i betragtning når man fortolker resultatet af en blodprøve.

 • Højt Protein-indholds effekt på nyrefunktionen

  Resumé: Denne oversigt undersøger effekten af protein-koncentrationen i kosten på en række pattedyr, med fokus på kæledyr og rotten. Oversigten præsenterer en række studier der validerer at protein ikke forværrer nyreskader hos hunde, samt at rotter ikke er en brugbar model i forhold til vurderingen af hundes nyrefunktion. Oversigten demonstrerer også at begrænsning af protein for senior hunde ikke har en beskyttende effekt mod kroniske nyresygdomme.

 • Højt Proteinindhold og Hvalpe af Store Racer

  Resumé: Denne artikel undersøger væksten og udviklingen af Grand Danois hvalpe der fodres forskellige mængder protein. Den finder at protein-indtaget ingen effekt har på hverken kalcium-metabolismen eller forkert skelet-udvikling i voksende hvalpe af store racer. Forkert knogle-dannelse var distribueret ligeligt mellem høj og lav proteins grupperne, hvilket antyder at genetik og mineralsammensætningen i kosten har større indflydelse på skelettets udvikling hos hunde af store racer.

 • Højt Protein og Vægttab i Katte

  Resumé: Dette studie undersøger effekten af høj proteins kost i forhold til fedt-tab på katte. Det finder at svært overvægtige katte der fodres med høj-protein kost, har et langt større fedt-tab end katte der fodres kost med 30% protein. Kattene der fik høj-proteins kosten kunne også bevare deres rå kropsmasse, hvilket har været vist at kunne mindske risikoen for senere at tage vægten på igen.

 • Fodersikkerhed: Protein i Kosten

  Resumé: En gennemgang af beviserne for sikkerheden af kost-protein i hunde. Denne oversigt konkluderer at protein ikke påvirker nyrefunktionen negativt, samt at protein-begrænsning til senior dyr er unødvendigt og kan være skadeligt for dyrets helbred.

 • Protein og nyre parameter hos katte

  Resumé: Dette studie evaluerer effekten af kost-protein på en række nyre-parametre i 23 sunde steriliserede hun-katte. Målet var at bestemme hvorvidt katte der spiser store mængder protein vil have højere blod urea nitrogen (BUN) og kreatinin niveauer uden en målbar ændring i nyrefunktionen, vurderet gennem urinanalyse. Et enkelt tilfældigt cross-over design blev brugt.

 • Myterne bag Højt protein-indhold

  Resumé: Dette studie omtaler myterne og de forkerte antagelser der omringer højt protein-niveau i kosten samt dennes forbindelse med nyresvigt i hunde. Resultaterne af en række eksperimentale studier på hunde har ikke kunnet bevise nogen fordel ved at reducere protein-indtaget i forhold til nyrefunktionen.

BA-icon-small
BIOLOGICALLY APPROPRIATE
FRISKE REGIONALE INGREDIENSER
NO-icon-small
ALDRIG OUTSOURCET